1954

Circa

Samurai
...aka "Legend of Musashi"
...aka "Master Swordsman"
...aka "Musashi Miyamoto"

Seven Samurai
...aka "Magnificent 7"
...aka "Shichinin No Samurai"