TOSHIRO MIFUNE
TOSHIRO MIFUNE

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
c1954 Samurai
...aka "Legend of Musashi"
...aka "Master Swordsman"
...aka "Musashi Miyamoto"
c1954 Seven Samurai
...aka "Magnificent 7"
...aka "Shichinin No Samurai"
c1955 Samurai 2
...aka "Duel At Ichijoji Temple"
...aka "Swords of Doom"
c1956 Samurai 3
...aka "Duel At Ganryu Island"
...aka "Musashi & Kojiro"
1961 Yojimbo
...aka "Yojimbo the Bodyguard"
c1967 Samurai Rebellion
c1970 Zatoichi Meets Yojimbo