WU CHIA HSIANG
WU CHIA HSIANG
TRADITIONAL CHINESE 吳家驤
AKA Ng Ga Seung Ng Ka Seung
Ng Ka Sheung Wu Cha Son
Wu Jiaxiang Wu Chia Shan
Wu Chia Shiang


DATE OF BIRTH
03/08/1919

SELECTED FILMOGRAPHY - ACTOR
1976 The Fierce Fist